due diligence, brand strategy

Värderar investmentbanker varumärken?

Publicerad Lämna en kommentar

I dessa tider med intensiv förvärvs- och försäljningsaktivitet av bolag – stora som små – undrar jag hur investmentbankerna värderar varumärkena? När jag pratar med vänner och bekanta som är verksamma i den världen, så får jag ett unisont svar; ”det kassaflöde som genereras av varumärket är det enda vi egentligen är intresserade av”. Vid […]