Spridning

Spridning av ditt innehåll är ett måste för att lyckas med dina uppsatta mål.
Som plattform i spridningsarbetet skall de egna kanalerna användas. Ibland behövs det stödjas med köpta kanaler för att nå målen.

När vi väl har skapat innehållet, börjar den viktigaste delen i arbetet. Nu gäller det att sprida innehållet i egna och förtjänta kanaler. I vissa fall kan det behövas stöd i form av köpta kanaler för att få igång snöbollen.

Vilka metoder som används för att få en story att flyga, beror på var du har dina kunder. Det är långt ifrån vanligt att det räcker att publicera kvalitetsinnehåll på den egna hemsidan. Det gäller därför att puffa för materialet i sociala medier, bädda in det hos rätt bloggare, communities och andra  mediala digitala makthavare . Frankly Speaking erbjuder därför följande tjänster för att ditt content arbete skall få flyga:

Exempel på tjänster inom egna och förtjänta kanaler:

Social PR

Söktjänster SEO/SEM

Blogg samarbeten

Sociala medier kampanjer

Utveckling av nya kommunikationsplattformar

Exempel på tjänster inom köpt spridning:

Digital medieplanering och köp

RTB (real-time-bidding)

Utnyttjande av digitala distributionsnätverken

Sponsrade inlägg inom de sociala medierna