Produktion

content  och PR produktion
Frankly Speaking erbjuder flexibilitet och kostnadseffektivitet när det gäller produktion.

Förändringstakten är enormt snabb inom den digitala arenan och för alla kommunikationsbyråer gäller det att inte sitta fast i produktionsapparater som snabbt blir omoderna. Därför lägger vi på Frankly Speaking upp all produktion på underentreprenad. Vi kan göra det med gott samvete tack vare vårt stora kontaktnät av bl a journalister, digitala kreatörer och webbanalytiker.

Dessutom värnar vi om vår strategiska integritet, där vi bara vill rekommendera de aktiviteter som passar kunden bäst, utan något hänsynstagande till beläggningsgrad hos producerande medarbetare.

Utifrån ny eller befintliga kommunikationsplaner, tar vi fram produktioner som är speciellt anpassade för de plattformar, där vi vill engagera våra kunder.

Exempel på produktion inom den digitala redaktionen

Debattartiklar

Webbartiklar

Inlägg på sociala medier

Film- och videoproduktion

Fotografering

Radioproduktion

Digital grafik

Hemsidor

Press-kit

Pressmeddelanden

Webb-undersökningar

Övrig produktion:

Medieträning

Pressmöten

Utbildning inom digital content marketing och PR

Marketing Automation, e-mail marketing 2.0

Många företag använder sig av digitala nyhetsbrev idag. Med hjälp av CRM-verktyg (som varken är dyra eller krångliga att implementera) så kan du anpassa automatiskt dit innehåll efter vad varje användare gör på din hemsida. Tanken är att kunden ska vilja ha ett specifikt innehåll och att systemet ska leverera detta.

Målet är att ditt innehåll ska skapa sälj-leads och blir därmed en brygga mellan marknad och försäljningsavdelningen.