Utbildning

 

Utbildningsbehoven i den digitala transformationsresan är stor. Många företag behöver göra kompetenssatsningar i en tid där de som nonchalerar med detta obönhörligen kommer att hamna på efterkälken.

Utildningar från Frankly Speaking
Skräddarsydda utbildningar inom content marketing och försäljning erbjuder vi på Frankly Speaking

Vi har genom egna erfarenheter, mejslat fram två kompetensområden, där vi särskilt ser förbättringspotentialer ute hos företagen, dessa är:

  • Content Marketing och Marketing Automation
  • Försäljningsutbildning

Därför har vi designat utbildningar som  skall passa att både skräddarsys efter kundbehoven och följas upp. Inte minst uppföljning av utbildningsinsatser är viktiga. Enstaka nedslag, utan tydlig kunskapsleverans är ingenting vi vill arbeta med.

Gå in på respektive underflik för att läsa mer om de specifika utbildningarna.