Content och PR

Storytelling viktigt
Grunden i hantverket är berättandet. Vi måste ständigt bli vassare i hur vi berättar, för att komma igenom i bruset. 

En mediekonsument exponeras för över ca 5000 budskap varje dag. Konkurrensen om kundernas uppmärksamhet är därmed stentuff. Det finns de som säger att content marketings värsta fiende är content marketing. D v s det väller ut innehåll på nätet som varken engagerar, inspirerar eller informerar tillräckligt väl för att uppfattas och uppskattas av kunderna.

Detta erbjuder vi inom produktion av innehåll och PR:

Guidelines för innehållet

  • Content kalender: Vad skall vi ha för innehåll över året sorteras här, beroende på bolagets marknads- och försäljningsmål.
  • I vilka kontext skall vi hålla oss inom för att berätta och dramatisera inom ämnen som verkligen engagerar kunderna? Vilket är en grundsten i ett fungerande content marketing arbete.
  • Tonalitet; hur skall vi skriva, filma eller illustrera vårt berättande, tar vi fram i detta avsnitt.

Producerar innehåll

  • Vi skapar nytt innehåll i de fall vi inte kan använda gammalt material, eller inte kan använda det som finns att hitta på nätet. Här läggs det energi på att skapa drama, hitta rätt infallsvinkel för att ämnet skall engagera och konvertera mot målen.
  • I vissa fall kurerar vi redan befintligt material som finns att hitta inom det valda ämnesområdet. Det innebär att vi sätter rubrik, ingress och bildsätter innehållet, vilket hämtas och länkas ifrån externa plattformar och hemsidor.
  • Under arbetets gång (se nedan, hur vår arbetsmodell ser ut i den specifika arbetsgruppen), anpassar och justerar vi innehållet efter hur den har genererat trafik, engagerar  och konverterar till handling.
Arbetsprocess content marketing
Figuren visar hur arbetet går i en loop, där innehållet analyseras, förbättras och distribueras.

Socialt PR

Vi tror stenhårt på de synergieffekter ett bra innehållsarbete kan skapa. När vi skapar journalistiskt innehåll och skapar den drama och vinkel på berättandet som vi vill ha in i guiden, nyhetsbrevet eller i online-tidningen, så kan vi få innehållet att flyga genom ett aktivt PR arbete. Detta kallar vi Socialt PR; här interagerar och driver vi konversation med användare, bloggare och communities på nätet.

Marknads PR

Här kan vi stödja lanseringar och kampanjer med såväl digitala som in-real-life aktiviteter.

IR/finansiell PR

Med denna tjänst stödjer vi det kommunikativa arbetet runt olika transaktioner och vid investor relations kommunikation.

Corporate PR

Krishantering och stöd vid extraordinära händelser, erbjuder vi med de erfarenheter vi har av att  arbeta med ständig uppsikt av händelser som är av betydelse för varumärket.