Content Marketing

En ”stå-i-hiss” beskrivning av begreppet content marketing skulle kunna låta ungefär så här:

– En marknadsföringsmetod för att attrahera och behålla kunder genom relevant innehåll. Distribuerat via företagets egna kommunikationskanaler.

Annorlunda uttryckt så är det ett sätt att marknadsföra sig genom att inte avbryta genom reklam, utan att vara innehåll istället. I den gamla världen räckte det med att berätta genom reklam och köpa på sig annonsutrymme för att pusha ut sitt budskap. Med i det nya digitala landskapet är dess effekt ett minne blott och idag kan annonsören agera som sin egen publicist och varumärken kan bli sina egna mediahus. 

Digitala arenan och alla dess möjligheter.
Många är begreppen att hålla reda på inom digital content marketing och PR. Men möjligheterna är enorma för den kreativa marknadsföraren.

Vad handlar content marketing eller för att använda en annan term – brand journalism – om egentligen? Det handlar om att stärka sitt varumärke med en god historia, i sig inget nytt, det nya med brand journalism är dock att företagen själva producerar sina nyheter. Det gäller för företagen att kliva ur sin företagarroll och berätta om det som finns omkring själva produkterna på ett trovärdigt sätt. Ur ett PR perspektiv blir det allt viktigare för företagen att skapa sina egna nyheter och utnyttja sina egna digitala plattformar för att få spridning på dem, detta i takt med att allt fler redaktioner lägger ner sina verksamheter.

En kort sammanfattning av begreppet content marketing (eller annorlunda uttryckt brand journalism) i tre punkter:

  • Att arbeta på ett journalistiskt sätt, det vill säga trovärdigt, aktuellt och med en vinkling som gör ämnet intressant.
  • Att hitta och skapa spännande historier som ger läsarna (kunderna) ett mervärde.
  • Att engagera och hjälpa läsarna (kunderna) i sin köpprocess utan att berätta med en koppling till företagets produkter.

Visst låter det självklart. Det är självklart, kostnadseffektivt och säljande!

I vår blogg fyller vi löpande på med cases på bolag som däremot gör ett bra arbete med sin content marketing. Läs inläggen så kommer du att få konkreta och fräscha exempel på vad vi på Frankly Speaking menar med content marketing som en affärskritisk del i både varumärkesbyggandet och i försäljningsprocessen.