distinkt varumärke

Trimma ditt varumärke till att bli distinkt

Publicerad Lämna en kommentar

Det finns två varumärkesstrategier att ta hänsyn till, beroende på var i produktslivcykeln man befinner sig i. Differentierings-strategin och Distinctive brand strategy (hittar inte ett bättre svenskt uttryck). Differentiering är det som företag fokuserar på vid lansering av ett nytt varumärke. Här kommuniceras produktegenskaper, kundservice, pris och annat som ska göra varumärket unikt och särskiljande […]

Har kommunikatörerna kidnappat hållbarhetsfrågan?

Publicerad Lämna en kommentar

I Dagens Nyheter, torsdagen den 14 oktober, ställde journalisten Peter Alestig, en berättigad fråga, nämligen varför så många hållbarhetschefer också hade rollen som kommunikatörer på bolagen? I artikeln ”Näringslivets största misstag är att PR-folk kidnappade hållbarhetsfrågan”, konstateras att hållbarhetsarbetet i slutändan inte handlar om hur man styr sitt bolag mot bättre hållbarhet, utan bara om […]

due diligence, brand strategy

Värderar investmentbanker varumärken?

Publicerad Lämna en kommentar

I dessa tider med intensiv förvärvs- och försäljningsaktivitet av bolag – stora som små – undrar jag hur investmentbankerna värderar varumärkena? När jag pratar med vänner och bekanta som är verksamma i den världen, så får jag ett unisont svar; ”det kassaflöde som genereras av varumärket är det enda vi egentligen är intresserade av”. Vid […]

varumärkesarktitektur

Därför är varumärkesarkitektur viktigt

Publicerad Lämna en kommentar

Varumärkesarkitektur kan låta högtravande men är viktigt för bolag som vill skapa tydliga varumärken och erbjudanden till lägsta möjliga kostnader. Oftast diskuteras frågan om hur man skall strukturera sina varumärken när några av varumärkena levererat dåliga försäljningssiffror, vid behov av kostnadsnedskärningar, förvärv av bolag och när överbelastade marknadsavdelningar inte klarar att driva alla på ett […]

räknenissar och marknadsföring

Prata så att räknenissarna förstår dig

Publicerad Lämna en kommentar

  – Jag vill under nästa år lägga 50 procent av vår marknadsföringsbudget på varumärkes profilerande reklam, säger Lasse, marknadschef på ett medelstort IT-företag. – Jaha, och vad kommer det att genera för intäkter? replikerar Lisa, CFO och innehavare av svartbälte i analytiskt tänkande och misstänksamhet mot allt fluff, fluff, inte minst profilerande reklam. Precis […]

brand strategy

Five questions to check if your company has a working brand strategy?

Publicerad Lämna en kommentar

Brand strategy may seem like a fuzzy concept used by pretentious marketing managers and communications agencies to have something to talk about at management meetings. However, it’s important.  Functional and vibrant brand strategies are prerequisites for companies to be able to drive efficient sales, marketing communication and, not least, effective innovation and product development work, […]

varumärkesstrategi

Varumärkesstrategi och dess långsiktiga effekter – går det att mäta

Publicerad Lämna en kommentar

  Marknadschefens eviga utmaning är att mäta effekt av långsiktiga satsningar på bolagets varumärke. Sådana satsningar kan vara en revidering av en varumärkesplattform i ett läge där konkurrensen är tuff. Internt finns ofta en vilja till att förtydliga den önskade positionen och skapa en större särskillnad till konkurrenters erbjudanden, när det blir allt svårare att […]

Har ditt företag en levande varumärkesplattform?

Publicerad Lämna en kommentar

Varumärkesplattformar är något som marknadsförare och marknadskunniga vd:ar jobbar med. Andra ser det ibland som akademiskt mumbo-jumbo som management konsulter gärna säljer in. Hur som helst, fungerande och levande varumärkesplattformar är förutsättningar för att företag skall kunna driva effektiv försäljning, marknadsföring och inte minst ett effektivt innovations- och produktutvecklingsarbete. Och har man arbetat med att […]

Våga beröra utan Powerpoint

Publicerad 6 kommentarer

Jag var en orutinerad medierådgivare i början på min karriär inom reklamvärlden och hade laddat med en lång Powerpoint presentation kring vikten av att planera sina TV-kampanjer enligt vår metodik. Jag hade jobbat som en galärslav med presentationen, eftersom det var en storkund som skulle besökas. I min iver att lyckas gjorde jag de vanligaste […]