Strategi, Ledarskap och Organisation

Strategi hos Frankly Speaking

Den digitala transformationen ställer krav på att sälj-, marknads-, och kommunikationsavdelningar ställer om sina verksamheter för att kunna arbeta utifrån de nya digitala förutsättningarna. Vi kundanpassar självfallet konsultprojekten efter kundens behov och förutsättningar. Vi har paketerat några erbjudanden,  som vi tycker är viktiga för många organisationer. Dessa är följande:

 • Varumärkesstrategi – hur du positioner dig bäst i den digitala förändringsresan
 • Optimera företagets intäktsresurser – med hänsyn till den digitala transformationen – genomgång av försäljnings-, marknads-, IT-, kundsupport-, och kommunikationsavdelningar
 • Hur du bygger din interna reklam- och kommunikationsavdelning
 • Strategisk säljutveckling

Dessa beskrivs här:

Varumärkesstrategi – hur du positionerar dig bäst i den digitala förändringsresan

Kartorna har ritats om när de digitala kanalerna i princip har tagit över hela kommunikationsarenan. Företag, kunder och så kallade influencers är sina egna publicister i dagens digitala verklighet. Kundreklamationer sprids med några fingertryck på mobilerna och pristransparensen är mer eller mindre total. Detta och mycket annat påverkar ditt varumärke. En revidering kan därför vara på plats. Vi erbjuder följande:

 • Nulägesanalys av varumärket och dess omvärldsfaktorer
 • En genomgång av företagets digitala mognad i marknadsföringsarbetet
 • En revidering av varumärkets innehåll, spridning och relevans
 • Åtgärdsdiskussioner i form av workshop med inblandade medarbetare från ledningen och från sälj-, marknads-, och IT funktionerna
 • Slutsatser och handlingsplan med konkreta aktiviteter för implementation och genomförande

 

Optimera företagets intäktsresurser – med hänsyn till den digitala transformationen – genomgång av försäljnings-, marknads-, IT-, kundsupport-, och kommunikationsavdelningar

Många företag arbetar med organisationer inom försäljning och marknad som idag är förlegade. Avdelningarna kan ibland fungera som separata silos, där de digitala möjligheterna med att följa kunderna och deras beteenden går till spillo. Att riva murarna mellan försäljning, marknad, IT och inte minst kundsupportavdelningarna är affärskritiskt för alla organisationer som vill överleva den så kallade deskriptiva ekonomin.

Vi erbjuder följande:

 • Nulägesanalys av företagets nuvarande arbetssätt kring försäljning, marknad, IT, kommunikation och kundsupport
 • Organisationsförslag arbetas fram med utgångspunkten att utnyttja de digitala möjligheterna till effektivisering av drift, optimering av kundbeteendeanalyser och därmed högre produktivitet i försäljningsarbetet.
 • Avstämning och handlingsplan

 

Hur du bygger din interna reklam- och kommunikationsavdelning

Rådgivning kring uppbyggnad av interna marknadsavdelningar (s. k inhouse agencies)

Den digitala verkligheten kräver mycket snabbare aktiviteter på ständigt föränderliga kundbeteenden. Marknads- och Kommunikationsavdelningar behöver därför många gånger ställa om sin verksamhet, genom att ta in funktioner och kompetens som tidigare låg ute hos byråer och konsulter internt. Inför sådana förändringar är det bra med en utifrån-in analys av oberoende konsult.

Vi erbjuder följande:

 • Nulägesanalys av funktioner i befintlig marknadsorganisation, respektive över vilka resurser som köps in
 • Identifiera vilka funktioner som är affärskritiska att hålla internt och vilka som arbetsflödesmässigt är av fördel att ta in in-house
 • Genomgång av nuvarande kostnader och budgetar för att driva marknadsapparaten med hjälp av konsulter.
 • Identifiera kostnadsbesparingar i samband med uppbyggnad av inhouse avdelning
 • Identifiera arbetsflödes- och logistiska fördelar med inhouse organisation

 

Strategisk säljutveckling

Det här projektet omfattar hela försäljningsavdelningen. Målsättningen med arbetet är att förbättra arbetsprocesser och resultatutveckling hos säljkåren, vilket skall generera fler och bättre kunder. Det kan handla om att öka aktivitetstrycket, öka avslutsfrekvensen till att säkerställa att nöjd-kund-index håller en hög nivå. Vi erbjuder följande konsultstöd:

 • Genomgång av nuvarande KPI:er
 • Analys av nuvarande arbetsprocesser, säljstödssystem och säljledning
 • Genomlysning av aktivitetsnivån, digitala såsom fysiska kontakter
 • Analys av leveransprocesser och feedback på kundnöjdheten
 • Förändringsförslag inom potentiella förbättringsområden presenteras
 • Coachning av säljledning
 • Resultatet blir en åtgärdsplan och implementering av nytt arbetssätt hos medarbetarna inom försäljning, marknad och kundtjänst