Utbilda dig i Content Marketing

 

Därför startar vi en utbildningsverksamhet

Vi har sedan länge upptäckt att en del företag vill starta upp sitt content marketing arbete med de befintliga resurser de redan har på marknads- eller kommunikationsavdelningen. De varken vill eller har resurserna att anlita en contentbyrå. Många företag tvekar dock att i det läget arbeta med content marketing överhuvudtaget, då erfarenhet och know-how kring hur man bäst startar upp verksamheten inte finns.

Därför erbjuder vi utbildning kring hur man bäst startar upp sin content marketing verksamhet och får det att växa utifrån de resurser som finns på bolaget.

Steg 1:Kom igång med content marketing

Till vem vänder sig kursen

Till alla som arbetar med marknadsföring och försäljning, hos såväl B-2-B som B-2-C företag och som vill ha tillgång till praktiska verktyg för att kunna komma igång. Det är ett digitalt fokus på kursen, där vi utgår ifrån digitala plattformar och digitala kanaler för aktiviteterna. Kursen vänder sig till dig som arbetar i såväl små företag som större organisationer.

Kursplan

Nulägesanalys för publicering och spridning av ditt content

Vi utgår ifrån ditt företags förutsättningar. Utgångsläget är de digitala plattformar och spridningskanaler som finns på plats idag för att publicera ett löpande innehållsflöde hos ditt företag. Exempel på sådana är hemsidan, sociala medier och digitala nyhetsbrev.

Contentstrategi och contentplanering

Contentstrategi; hur du lägger upp en strategi som är väl förankrad hos såväl verksamheten som medarbetare.

Contentplanering; hur du lägger upp en contentplan som ligger i linje med företagets försäljningsmål och övriga marknadsaktiviteter.

Att skriva artiklar och guider

Vad är en bra ”story” för ditt just företag. Vi berör hur du hittar och skapar historier som ger dina kunder mervärde och inspiration.

Vi ger tumregler och kom-igång-tips för ditt eget skrivande. Under kursen kommer vi att beröra skrivande av artiklar, reportage och guider. Utgångsläget är att alla kan skriva, bara man vet vad man vill berätta om.

Hur du bäst sprider ditt innehåll

Här ger vi dig grundkunskaperna i sökordsoptimering, hur du arbetar med digitala nyhetsbrev och hur du exponerar ditt content på de mest effektiva sätt i de sociala medierna.

Digital försäljningsleads-generering

Vi ger en introduktion kring hur du och ditt företag kan utnyttja ditt content marketing arbete till att generera varma försäljningsleads. En introduktion kring hur du kopplar din digitala marknadsföring med försäljning.

Mål och uppföljning;

Vi går igenom hur du sätter upp verksamhetsmål för din content marketing.

Metoder för effektmätning av content insatser behandlas.

Hur du bildar ett redaktionsråd på företaget diskuteras och exemplifieras.

Kurslängd

Heldag eller två halvdagar (8timmar)

Kursmål

Kursen är en introduktionskurs. Den är dock tillräckligt konkret och handfast i sin utformning att du får kunskap och verktyg för att kunna starta upp en content marketing verksamhet på ditt företag. Du kommer att veta i vilken ände du skall starta verksamheten, få verktyg att producera egen content och kunskap att kunna värdera vilka effekter du och dina kollegor kan förvänta sig att få av er investering i content marketing.

Kursledare

Erik Frankendal och kollegor på Frankly Speaking.

Kursavgift och plats

8000 SEK per deltagare, exklusive moms.

Kontakt och anmälan

Kontakta Erik Frankendal, e-post: erik.frankendal@franklyspeaking.se eller via mobilen 070-721 02 67.

 

Steg 2: För dig som redan är igång – vässa ditt skrivande

Till vem vänder sig kursen

För dig som redan har kommit igång med att skapa ett innehållsflöde på företaget, men vill vässa ditt skrivande och bli bättre på att:

  • Kliva ur företagarrollen, d v s berätta om det som inspirerar omkring produkten
  • Hitta och skapa historier som ger kunderna ett mervärde
  • Att engagera och hjälpa kunderna i sin köpprocess – utan att göra reklam

Kursplan

Här fokuserar vi på att hitta relevanta vinklingar och berättelser, som berör och engagerar era kunder. Vi går igenom en kreativitets-metodik som hjälper dig att skapa rätt berättarvinklar.

Dessutom går vi igenom hur du sökordsoptimerar dina texter.

Kurslängd

En halvdag (4 timmar)

Kursmål

Att göra dig till en bättre content-skribent genom att ge dig praktiska verktyg att tillämpa i din yrkesvardag.

Kursledare

Erik Frankendal eller någon av Frankly Speakings övriga skribenter. 

Kursavgift och plats

4000 SEK per deltagare, exklusive moms. Kontakt och anmälan

Kontakta Erik Frankendal, e-post: erik.frankendal@franklyspeaking.se eller via mobilen 070-721 02 67.

 

Steg 3: Personal Trainer inom Content marketing

Till vem vänder sig kursen

För dig som redan har kommit igång med att skapa ett innehållsflöde på företaget, men som behöver extra stöttning i strategi, planering och skapande av content. Du kanske har kommit så långt i arbetet att du vill komma igång med digital leadsgenerering (marketing automation), men behöver coachning för att starta på rätt sätt.

Kursplan

Bestäms efter dina särskilda behov. Vi gör en gemensam nulägesanalys för att veta var coachningsbehovet är störst och utifrån det så läggs en utbildningsplan upp. 

Kurslängd

Se ovan.

Kursmål

Detta är en individuell stöttning för dig som ansvarar för bolagets content marketing verksamhet. Här utgår vi specifikt utifrån din bransch och företagets behov och möjligheter inom content marketing och digital leadsgenerering. Vi utgår också ifrån din kunskapsnivå och utifrån dina önskemål kring din utveckling som digital marknadsförare.

Kursledare

Erik Frankendal.

Kursavgift och plats

Denna kurs offereras separat och utifrån de specifika önskemål du har på dess innehåll.

Kontakt och anmälan

Kontakta Erik Frankendal, e-post: erik.frankendal@franklyspeaking.se eller via mobilen 070-721 02 67.

utbildning i content marketing