Analys

Analys ger förutsättningar att göra rätt frågeformulering i det kreativa content marketing arbetet.
Research och insikter ger förutsättningar till god analys. Det ger förutsättningar till höjd i det kreativa idéarbetet.

Analysen är kreativitetens moder. Med insikt om kunders och konkurrenters beteenden, så ges möjligheten till att hitta idéer som löser problemet. På Frankly Speaking arbetar vi med följande typer av analys:

Nulägesanalys

Den svarar på följande:

Vilken typ av innehåll tar målgruppen del av idag.

Hur ser aktiviteterna hos målgruppen ut idag på sociala medier.

Vilken typ av innehåll finns att hitta hos konkurrenterna och i deras respektive sociala medier.

Vilka typer av PR aktiviteter har varit framgångsrika hos konkurrenterna.

 

Innehållsanalys

Den svarar på följande:

Vilka ämnen kan utvecklas för att öka trafik och engagemang.

Vilken typ av medier är bäst att använda för att optimera berättandet.

Vilka ämnesval/vinklingar har skapat PR.

 

On-the-go analys

Denna typ av analys görs kontinuerligt hos arbetsgruppen för respektive kund och är en naturlig del av det redaktionella arbetet. Vi använder oss bl. a.  av analysverktyg som Google Analytics. Denna och liknande webb verktyg räcker långt för för att svara på följande viktiga frågor:

Vilket innehåll drar trafik, engagerar och konverterar mot uppsatta mål.

Vilket innehåll – baserat på de insikter vi fått ifrån ovan – skall vi förstärka respektive dra ned på.

Vilka av de utnyttjade medierna och kanalerna har fungerat respektive inte fungerat.

Analysen är viktig för det kreativa arbetet.
Utan analys och insikt om kundernas mediekonsumtion, ges det inga förutsättningar till effektiv content marketing.