Strategi

Strategi för content marketing och PR 

För att arbeta med content marketing och PR, krävs en uthållig strategi, kopplad till företagets kommunikations- och försäljningsmål. Tydliga resultatmål för verksamheten skall styra alla aktiviteter som vi gör tillsammans. På Frankly Speaking startar vi inget nytt samarbete utan att ett strategiarbete är utfört. Det ger förutsättningar att göra rätt från början, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att starta upp sitt content och PR  arbete med.

Stratetegiarbete

Konkret innebär ett strategiarbete på Frankly Speaking, att en ledstång monteras upp för de aktiviteter vi sätter samman. Följande är de frågetecken som skall rätas ut innan vi kan gå in den operativa delen av samarbetet:

Målgruppsbeskrivning

Genomgång av försäljningsmål

Målsättning över vad varumärket skall fyllas med och betyda för kunderna

Räckvidds och engagemangsmål för respektive målgrupper skall tydliggöras

Vilken roll content marketing och PR arbetet skall ha i den totala marknadsföringsmixen

Budget och produktivitetsmål skall sättas. Av erfarenhet har vi nämligen sett att det finns ökad produktivitet i det totala marknadsföringsarbetet att hitta i ett bra PR och content arbete.

Strategiarbete på Frankly Speaking
Ett bra strategiarbete ger en ledstång att hålla i när content och PR arbetet väl skall sättas igång.

Rådgivning i organisation av den moderna marknads- och kommunikationsavdelningen

På Frankly Speaking har vi lång erfarenhet av att leda marknads- och kommunikationsavdelningar i skilda branscher. Detta parat med vår insyn och kunskap i dagens digitala utmaningar gör oss till en utmärkt diskussionspartner rörande hur du skall organisera kommunikationsrollerna på företaget för att få full utväxling i försäljningsarbetet. Den digitala utvecklingen har nämligen gjort det möjligt att koppla ihop varumärkesarbetet med företagets försäljningsinsatser. Därför erbjuder vi rådgivning i organisation- och uppbyggnad av den moderna marknads- och kommunikationsavdelningen.