Varumärkesstrategi och Design

varumärkesstrategi Frankly Speaking

Vi erbjuder följande inom området varumärkesstrategi och design:

Analysera insikter och nuläges analys – förarbetet till varumärkesplattformen

Vi börjar med att gå igenom internt material – kunddata, försäljningsdata, marknadsundersökningar, e t c – i syfte att göra en nuläges analys som bas till varumärkesplattformen. Konkurrent och branschanalys är andra delar i arbetet med att mejsla fram insikter som kommer att ligga till grund för varumärkesplattforms arbetet.

 

Utveckla en Varumärkesplattform

En varumärkesplattform beskriver vad varumärket står för och fungerar som ett strategiskt styrmedel för att guida verksamheten i önskad riktning. Den skapas med syfte att framtidssäkra önskad position för varumärket. Vi har en holistisk syn på varumärket. Det är en grund för framtida utveckling inom kommunikation, design, produkter, tjänster och företagskultur.

Plattformen skall svara på följande:

Syfte: varför vi existerar

Vision: Vad vi vill uppnå

Kundlöfte: Vad vi gör, hur vi särskiljer oss och vilket värde det skapar

Medarbetarelöfte: Vad vi erbjuder våra anställda

I det här arbetet utvecklar man också varumärkets personlighet och tonalitet.

Vi har i blogginlägget ”Har ditt företag en levande varumärkesplattform”, skrivit om varför företag behöver ha en varumärkesplattform eller behöver se över en existerande sådan. Läs den gärna och låt dig inspireras till att ta tag i ert strategiska varumärkesarbete.

 

Skapa en varumärkesarkitektur

Företag och organisationer kan hamna i situationer där floran av varumärken och produktnamn blir svåra att hantera för kunder och internt. Det kan ske efter kraftig tillväxt eller förvärv av bolag där varumärkesportföljen behöver integreras i huvudverksamheten. En varumärkesarkitektur kan också vara viktig att ha på plats i uppstarts fasen av företaget, för att optimera bolagets marknadsinsatser. Vi har i blogginlägget ”Därför är varumärkesarkitektur viktigt” beskrivit betydelsen av en effektiv varumärkesarkitektur och några beståndsdelar i en sådan. Läs den gärna om du vill fördjupa dig i ämnet.

 

Design: logotyp och grafisk manual

Vi erbjuder designarbete i form av produktion av logotyper och grafiska manualer. De kan vara helt nya sådana eller revideringar av redan existerande dito. Vårt mål är att hjälpa till med att skapa distinkta varumärken med grafiska uttryck som står ut i mängden. I vårt blogginlägg ”Trimma ditt varumärke till att bli distinkt”, beskrivs vikten av att ha tydliga grafiska element i sin kommunikation som kan används med konsekvens och som håller över tid.