Workshop – hur du använder ChatGPT på din marknads och försäljningsavdelning

Workshop i ChatGPT

Syftet med workshop seminariet

Att få deltagarna att upptäcka att AI-modellen ChatGPT skapar ökad produktivitet och förbättrad kvalitet i arbetet inom försäljning och marknadsföring. Detta genom att deltagarna själva – efter en genomgång- får testa ChatGPT med relevanta uppgifter under handläggning av konsulter.

Målgrupp

Styrelse och ledningsgrupp, då vi av erfarenhet vet att förändringsarbete startar uppifrån i organisationer är dessa mest lämpade. Men workshop seminariet är likväl tillämpar på ledare- och avdelningschefer och dess närmaste medarbetare inom näringsliv- och offentlig förvaltning.  Den gemensamma nämnaren för dessa olika grupper ska vara viljan att öka produktivitet och kvalitet hos sina marknads, – kommunikations och försäljningsavdelningar. Workshop seminariet blir som effektivast med maximalt ca 10 deltagare.

Mål

Att få deltagarna att upptäcka hur ChatGPT kan användas för att öka produktiviteten och kvalitet i arbetet.

Innehåll och genomförande

  • Genomgång av vad ChatGPT är för AI-modell, dess styrkor, begränsningar och insikter kring källkritisk tänkande
  • Tips kring effektivt prombt (input till ChatGPT) arbete. Hur AI-modellen ska instrueras.
  • Deltagarna får relevanta test uppgifter som rör företagets försäljnings- och kommunikationsutmaningar att arbeta med under workshop övningarna. Med syfte att på plats få konkreta insikter kring vad ChatGPT kan göra för just din organisation. Dessa uppgifter är väl förbereda innan workshop seminariet och anpassade för gruppens sammansättning och arbetsroller.

Steg två

Efter denna inledande workshop, kan vi hjälpa till med att implementera arbetssättet i organisationen som arbetar med försäljning, kommunikation och marknadsföring. Vi som konsulter har gedigen och senior erfarenhet av det praktiska arbetet på dessa kompetensområden och kan därför smidigt anpassa användandet av ChatGPT på ett naturligt och praktiskt sätt.

Konsulter

Johan Hedberg (för vidare presentation av Johan, klicka på Linkedin länk http://bit.ly/3Px5ym7

Erik Frankendal