distinkt varumärke

Trimma ditt varumärke till att bli distinkt

Publicerad Lämna en kommentar

Det finns två varumärkesstrategier att ta hänsyn till, beroende på var i produktslivcykeln man befinner sig i. Differentierings-strategin och Distinctive brand strategy (hittar inte ett bättre svenskt uttryck). Differentiering är det som företag fokuserar på vid lansering av ett nytt varumärke. Här kommuniceras produktegenskaper, kundservice, pris och annat som ska göra varumärket unikt och särskiljande […]

Har kommunikatörerna kidnappat hållbarhetsfrågan?

Publicerad Lämna en kommentar

I Dagens Nyheter, torsdagen den 14 oktober, ställde journalisten Peter Alestig, en berättigad fråga, nämligen varför så många hållbarhetschefer också hade rollen som kommunikatörer på bolagen? I artikeln ”Näringslivets största misstag är att PR-folk kidnappade hållbarhetsfrågan”, konstateras att hållbarhetsarbetet i slutändan inte handlar om hur man styr sitt bolag mot bättre hållbarhet, utan bara om […]