Trimma ditt varumärke till att bli distinkt

distinkt varumärke

Det finns två varumärkesstrategier att ta hänsyn till, beroende på var i produktslivcykeln man befinner sig i. Differentierings-strategin och Distinctive brand strategy (hittar inte ett bättre svenskt uttryck). Differentiering är det som företag fokuserar på vid lansering av ett nytt varumärke. Här kommuniceras produktegenskaper, kundservice, pris och annat som ska göra varumärket unikt och särskiljande i kundens ögons.

varumärkesstrategi
Nespresso lanserade någonting helt nytt på kaffemarknaden. Då var det viktigt att peka på det särskiljande.

Ett exempel på det var Nespresso’s lansering av nya typer av kaffemaskiner och olika smaker i kaffekapslar. Att fokusera på skillnaderna gentemot de traditionella kaffeleverantörerna som t. ex Löfbergs var en naturlig strategi att ta till. Det fungerade tills att de traditionella kaffevarumärkena började tillverka egna kaffekapslar och den särskiljande produktegenskapen kaffekapsel försvann för Nespresso. Kaffemarknaden fungerar som flertalet marknader, de flesta produkter är lika varandra och kan vara varandras substitut. Disitinctive brand strategy, där man utnyttjar sina distinkta varumärkesattribut blir här viktigare. I Löfbergs kontra Nespresso, blir Löfbergs distinkta lila färg något att utnyttja för att sticka ut i kaffekapsyl marknaden.

Distinctive brand strategy
Löfbergs producerar kaffekapslar och utnyttjar sitt distinkta varumärkesattribut – den lila färgen.

Kort sagt; många företag lägger mycket kraft på att differentiera sina varumärken, men för lite på att skapa distinkta dito. En genomgång av sin logotyp, grafiska manual och andra varumärkestecken är väl värt mödan för att hitta distinkta kännetecken, som hjälper varumärket att sticka ut – över tid – oavsett produktutveckling och kampanjer. Löfbergs med sitt lila formspråk är ett bra exempel, färgen lila blir en förstärkning och förlängning av varumärket Löfbergs. Liksom att Nespresso utnyttjar George Clooney år efter år i sina reklamkampanjer, här blir skådespelaren George Clooney, en förstärkning och förlängning av varumärket Nespresso.

Är det här bara av betydelse för stora konsumentföretag? Nej, de är också av betydelse för små konsumentföretag och företag på B-2-B marknader, där flertalet av produkter och tjänster är svåra att särskilja sig från varandra när det gäller egenskaper och prestanda. Det första som ska göras för att trimma sitt varumärke är att göra en inventering av sina s. k ”distinctive brand assets” och se över vilka egenskaper man har som behöver förstärkas för att varumärket ska sticka ut från konkurrensen. Sådana kan vara – förutom färger och kändisar – ljudloggor, typsnitt, taglines (s. k slogans), symboler e t c. Kravet är att de skall vara särskiljande och att de skall kunna användas länge och konsekvent i all kommunikation.

Hur gör man en sådan genomlysning? Kontakta oss på Frankly Speaking Branding & Marketing Management, så hjälper vi dig! Vi har varumärkesstrateger och grafiska formgivare som tillsammans med dig kan göra ditt varumärke mer distinkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.