Vår syn på medielandskapet

Vi erbjuder en byrå som vill arbeta med PR och content marketing inom den digitala världen. Anledningen till det är att medielandskapet har förändrats kraftigt de senaste tio åren.

I vårt arbetssätt utgår vi ifrån fem stora trender som påverkar alla marknadsförare oavsett bransch eller geografisk tillhörighet. Dessa är:

Trend 1: De traditionella mediernas kraftiga nedgångar i betydelse som kommunikationskanaler för dagens marknadsförare.

Ett exempel på detta är hur avtagande läsandet av morgontidningen blivit under den senaste tio årsperioden. Diagrammet nedan visar de dramatiska tappen i samtliga ålderskategorier, främst när det gäller papperstidningen. Men dagens tidningshus har även svårt att konvertera över sina läsare till online tidningarna.

Tidningarna tappar läsare under de tio senaste åren.
Tidningsdöden i Sverige per ålderskategori.

Trend 2: Nya publicistiska makthavare påverkar ditt PR arbete

I den äldre och mer analoga media världen var det tidnings, radio och TV husen och deras redaktioner som hade den publicistiska makten när det gällde nyhetsvärdering. Så är det inte längre när mediekonsumenten hämtar sin inspiration och information från nätet. Som en konsekvens av denna utveckling har var tredje lokalredaktion i Sverige lagts ned och var fjärde journalist på landets dagstidningar förlorat sina arbeten under se senaste tio åren (källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2013).

Det betyder att traditionellt PR arbete så som att kontakta etablerade journalistkontakter, skicka pressmeddelanden till redaktioner och organisera pressträffar blir alltmer verkningslösa. Kort sagt; De som ska publicera dina nyhetsvinklar är allt färre, på mindre och färre redaktioner. Dessutom har din målgrupp börjat att överge de traditionella mediehusen och på nätet hittat nya inspiratörer och informatörer. Videobloggare, mode- och livsstilsbloggare, företags- och organisationers egna digitala publikationer har tagit publik från den traditionella journalistiken.

Trend 3: TV världen befinner sig i total förändring

Broadcast TV, eller som vissa i branschen elakt benämner som ”ångloks-TV”, tappar tittare i en takt som aldrig har skådats tidigare. Utvecklingen har accelererat under de två senaste åren och främst i de yngre åldersgrupperna. Det finns undersökningar som visar att 11% av den svenska TV publiken har upphört att ha ett TV-abonnemang under det senaste året. Hela 30% av Sveriges TV-tittare uppger att de inom en snar framtid kommer att vara utan TV. Tittandet har flyttat till främst de sociala kanalerna (läs; Youtube), streamade tjänster som ex. v Netflix och TV husens Playtjänster.

Bilden nedan visar vilken total dominans Youtube har som kanal av videos och filmvisningar i förhållande till de traditionella TV-husens räckvidd med dess Playtjänster.

Youtubes totala dominans sosm räckviddsmedium
Youtubes totala dominans som räckviddsmedium för videos.

Trend 4: Därför ska du fokusera på digitalt innehåll

I dagens medielandskap finns du inte om du inte hittas på Google. Sökmotorns uppdatering av sina algoritmer lyfter alltmer kvalitetsinnehåll på hemsidorna. Förut gick det att manipulera det organiska sökandet på nätet med s. k sökordsoptimering. Detta är inte längre möjligt i samma utsträckning idag. Vilket är toppen för mediekonsumenten och bra för dig som arbetar seriöst med innehållsmarknadsföring, då den traditionella sökordsoptimeringen byggde mest på att ”lura” sökmotorerna till webbplatsen, mer än att tillföra kvalitet på innehållet. En tydlig innehållsstrategi, kvalitet i berättandet och kontinuerliga uppdateringar kommer att öka inlänkningen till din hemsida och ge bättre placering hos Google.

Trend 5: Möjligheterna att följa dina läsare, prospekts och kunder via webbanalys

Idag har alla marknadsförare och publicister, möjligheten att följa sina kunders agerande i de sociala kanalerna och på hemsidorna. Exempelvis via analysverktyg som Google Analytics kan man få en uppsjö av information kring vad kunderna tycker är riktigt intressant i ditt content och PR arbete, respektive vad som förbises. Du kan med lätthet och en mindre kostnad applicera marketing automation verktyg till din hemsida, som gör att du kan följa dina kunders alla steg på hemsidan och därmed kunna generera säljbara leads till försäljningsavdelningen. Detta var inte möjligt för några år sedan, men är det idag. Äntligen kan marknadsföraren koppla kommunikativ kreativitet till mätbara kundaktiviteter och detta i realtid. Utan några större kostnader och inblandning av en överarbetad IT-avdelning.

Bra webbanalys gör alla glada
Bra webbanalys gör alla glada och är inte särskilt komplicerad.