Cases

Kunder hos digitala contentbyrån Frankly Speaking.
Vi vill jobba med kunder som ser digital content marketing som en strategisk viktig beståndsdel i sin marknadsföring.

Vi har en bred erfarenhetsbank från kunder i skilda branscher – allt ifrån tung industri till konsumtionsvaror och detaljhandel.  Vår ambition är att skapa långa kundrelationer, där vi på Frankly Speaking alltid skall agera pådrivare när det gäller nya idéer och kunskapsinhämtning inom området content marketing, digital utveckling och PR.

byråers dröm skrytbild på sin kundportfölj.
Alla byråers våta dröm, en presentationsbild med tunga kunder och deras logos.

När vi skapar nya kundkontakter, utgår vi ifrån branscher där vi vet att vi skulle kunna göra skillnad. Vi är alltid pålästa  – inte minst i uppbyggnadsskedet av en kundrelation. Däremot har vi väldigt svårt att förstå vår bransch benägenhet att vitt och brett berätta om sina kunder och cases kring dessa. Vi tycker att dessa många gånger inte gagnar kunden, utan mer byråns ego. På Frankly Speaking är diskretion och konfidentiell hantering av kundens affär i prioritet. Därför kommer vi på denna plats att enbart publicera vilka vi arbetar med om det är OK för kunden och redovisa affärscases som inte exponerar marknadsföringsstrategier och aktiviteter som är till gagn för  konkurrenter att ha koll på.

Ibland kommer vi även att redovisa bra cases gjorda av andra. Dessa kommer i de flesta fallen att publiceras bland blogginläggen som publiceras löpande på denna webbplats. Vi tycker nämligen att man skall vara generös med beröm för riktigt bra arbete i branschen, även om de är gjorda av konkurrenter. Det gagnar alla i längden.