Interim Management

Interim management och Frankly SpeakingArbetslivet ställer allt större krav på flexibilitet och anpassning idag. Interim management är ofta en lösning på problemen

Jag och kollegor inom mitt nätverk har erfarenhet av interim uppdrag sedan tidigare och med mångåriga erfarenheter av nedan nämnda roller, vi kan snabbt spelas in som en interim resurs.

Kompetenser

vd

COO

Marknadschef

Kommunikationschef (information, PR och IR)

Försäljningschef

Projektledare