Handelsbanken satsar på att skapa en egen TV kanal i toppklass

Handelsbanken satsar på content marketing via sin satsning  på egen TV kanal.
Handelsbanken revolutionerar bankvärldens sätt att marknadsföra sig på genom att lansera egen TV kanal.

Hur kommer det sig att en av Sveriges mest konservativa banker avseende marknadsföring, i en handvändning blir en av de mest progressiva företagen alla kategorier när det gäller nya grepp inom content marketing?

Handelsbanken har haft en historia av att inte vilja spendera några summor alls på reklam, men startade redan år 2011 Handelsbanken-TV som ett par år senare döptes om till Ekonomi och Finans Nytt (EFN) och lades i ett eget ägt dotterbolag till banken. Man insåg tidigt att kunderna i banken hellre vill ha inspiration och information om börser, ekonomiska skeenden och sparprodukter, än glättiga reklambudskap i TV och platta helsidorsannonser i dagstidningarna. Handelsbanken insåg också att ett journalistiskt tilltal i rörlig bild och ljud, skulle göra ett större avstamp, än att skriva artiklar om samma ämnen. Och inte minst, man förstod att detta kunde göras kostnadseffektivt i och med möjligheterna att distribuera sina sändningar över nätet. Dessutom tummade Handelsbanken inte på kvalitetskravet. De som producerar EFN är några av branschens bästa ekonomijournalister och resultatet blir därmed bäst i Sverige. Sorry, Dagens Industri, men när det gäller exempelvis börsbevakning över TV, så tycker jag att ni ligger långt efter.

Vän av ordning, undrar nu förstås vad det här kan göra för att förbättra bankens affärer och försäljning. Förutom det faktumet att banken lägger ned en bråkdel på sin TV-kanal i kostnader i jämförelse med vad de andra storbankerna lägger ned på sina reklamkampanjer, så skapar de en bild kring varumärket Handelsbanken som står för expertis och vilja att kommunicera med sina kunder på ett för branschen nytt och pedagogiskt sätt. Vilket ger Handelsbanken kunderna (och de som överväger att byta bank) de bästa förutsättningarna att sköta sina placeringar och även sköta sina övriga ekonomiska förehavanden.

Många bolag i andra branscher skulle kunna ta efter och bli sina egna TV publicister. Den digitala arenan gör det hyperbilligt med distributionen av TV och filmproduktionsbolagen har i många fall en överkapacitet som går att utnyttja kostnadseffektivt för att skapa företagsdrivna TV kanaler.

Klicka in på Sveriges bästa ekonomi TV – EFN!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.