Allt fler reklamtrötta på nätet – hur tacklar vi det?

Allt fler reklamtrötta på nätet idag.
Nya sätt att nå kunderna på nätet är ett måste i rådande reklamtrötthet.

Investeringar i annonsering på nätet når rekordnivåer, samtidigt sjunker dess effekt med den allt mer tilltagande reklamtröttheten som numera råder på nätet. Hela 25% av Sveriges digitala mediekonsumenter har installerat reklamblockerare på sin browser för att slippa det eviga reklambruset från ovidkommande annonsörer. Adblock Plus är ett sådant program, som nu även byggt ut sin funktionalitet att täcka in annonser i mobilerna.

En bov i denna utveckling är RTB (real-time-bidding) och s. k programmatic advertising. Här köper annonsörer digitala reklamexponeringar till lägsta möjliga pris på en datoriserad annonsutrymmesbörs, där efterfrågan på annonsutrymme kopplas till rådande lager på annonsutrymme. Detta görs utan någon som helst hänsyn till var produkten exponeras avseende mediemiljö och kontext. Resultat; ett grymt brus av ovidkommande reklam för mediekonsumenten. Vad får det för konsekvenser i framtiden? Fler kommer att blockera bort reklam från sina favoritsajter, vilket kommer att ytterligare sätta press på mediehusen att hitta nya intäktskällor. En positiv sida av utvecklingen är att annonsörerna måste hitta nya vägar att nå fram till sina kunder med kommunikation som intresserar och engagerar i de digitala kanalerna.

Ett sådant sätt är att som annonsör ingå i ett branded content partnerskap med något eller flera mediehus. Ett sådant exempel är hur Telia skapat ett branded content partnerskap med Aftonbladet. Huvudtemat i detta samarbete är att Telia och Aftonbladet tillsammans kommer att hårdgranska den digitala utvecklingen på plats i Silicon Valley, med hjälp av en av Telia finansierad korrespondent. Ett område som de svenska tidningarna hitintills varit dåliga på att bevaka, men där Telia kommer att kunna profilera sig som en aktör i framkant på den digitala utvecklingen genom att kunna koppla varumärket till kvalificerad journalistik. Ett smart sätt att runda den rådande reklamtröttheten på och samtidigt kunna stärka ett bevakningsområde som tidningen annars inte hade kunnat finansiera själv. Innehållet kommer självfallet att sponsor-märkas för att läsarna skall förstå att Telia har ett finger med i spelet. Nu har flera journalistmurvlar yttrat sig irriterat om att detta är ett ingrepp i Aftonbladets journalistiska integritet. Vilket jag tycker är relativt ovidkommande så länge materialet håller en sådan hög klass att det ger ett läsvärde för läsarna kring ett intresseområde som annars inte blivit belyst. Dessutom är det ett sätt för mediehusen att finansiera sin verksamhet.

Branded content tillsammans med de stora mediehusen är ett av många sätt att undvika reklamkollaps för mediekonsumenterna. Det finns fler verktyg att ta till där den gemensamma nämnaren är relevant storytelling i ett för läsaren begripligt kontext. To be continued..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.