Därför är analys av kundresan viktig

Kikare. Analys av kundresan.
Spaning på kundernas beteenden, ska göras kontinuerligt.

Inför höstens planerings- och budgetarbete är det viktigare än någonsin att ha ordning på sina kunders resa från intresse till köp – den så kallade kundresan. Den är grunden till allt som har med försäljning och marknadsföring att göra. Likt husgrunden som skall vara gjord innan tak och väggar kan komma på plats vid ett husbygge. Om du skall göra om din hemsida, justera din e-handelsplattform eller revidera din marknadsplan, eller något annat som har att göra med företags intäkter, gör en analys av kundresan!

Och vad är då en analys av kundresan?

Kort förklarat handlar det om de samlade händelser, eller touchpoints, dina kunder går igenom före, under och efter att ha blivit kund hos dig. Se det som ett verktyg för att kartlägga alla dina kunders upplevelser och känslor från start till slut sett från deras perspektiv.

Och vad är det bra för?

Att bara rada upp kundernas upplevelser säger inte mycket, det är först när du börjar analysera varför dina kunder agerar på ett visst sätt, som du kan börja använda insikterna för att optimera till exempel din marknadsföring, webb butik eller kommunikation i sociala medier för att nämna några beröringsområden.

Det allra viktigaste är att du kan skapa dig en överblick över de problemställningar dina kunder stöter på under vägen mot ett köp i till exempel din webbutik, vilket hjälper dig att identifiera vilka områden du behöver fokusera på för att förbättra kundernas upplevelse och på så sätt generera fler genomförda köp. I slutändan handlar det om att skapa en samlad upplevelse som kunderna kommer ihåg och som gör att de kommer tillbaka.

Och vad kräver det av dig?

För att du ska få ut så mycket som möjligt är det viktigt att förstå att en ordentlig kartläggning av dina kunders resa, kräver en del resurser, men framförallt tar det inte slut. Det är en ständigt pågående process som du behöver se över kontinuerligt i takt med att du lär dig mer om dina kunder. Enligt nyhetsförmedlarföretaget Cision, var det bara tolv procent av deras kunder (mestadels kommunikatörer) som följde upp trafikflödena till hemsidan – via Google Analytics eller några andra analysverktyg – på veckobasis. En skrämmande låg siffra, men som dessvärre delas av många mindre och medelstora företag. Att analysera kundernas beteende på veckobasis är ett minimum för att kunna justera och förbättra sina erbjudanden kontinuerligt. Med kunskap och ett strukturerat arbetssätt tar det inte mycket resurser i det vardagliga arbetet.

Hur skall du komma igång?

Det enklaste är att analysera den digitala interaktionen med kunderna. Och det görs enklast med gratisverktyget Google Analytics. En alldeles utmärkt intervju av Lina Hansson, konverteringsexpert på Google – genomförd av Cision – beskriver hur du gör det på bästa möjliga sätt. Läs den, eller lyssna på intervjun, här! Om företaget du arbetar på saknar resurser och kompetensen – ta hjälp av en konsult för att komma igång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.